Om Mellemarmen

mellem
fortiden og
fremtiden

I 1800-tallet lå Aarhus Havn i området omkring ’Åen’ — efterhånden blev der anlagt mindre kajanlæg langs kystlinjen på begge sider af åen, hvor større skibe kunne lægge til.

I 1840 byggede man en ydre havn, og kort efter kom endnu en mole til. Den ydre havn bestod nu af Sønder Mole, Nordre Mole og Midtermolen, der delte havnen op i et nordligt bassin og et sydligt bassin.

Aarhus Byråd besluttede så i 1915 at udvide havnen mod syd, og der blev bygget en ny mole syd for den oprindelige Søndre Mole. Den fik navnet Oliehavnen, mens den oprindelige sydmole ændrede navn til Mellemarmen.

Mellemarmen er i dag et mangfoldigt og levende erhvervsområde, hvor nytænkende og kreative virksomheder på tværs af brancher bor side om side med kraner, krydstogtskibe og havmåger.

Pulsen fra Aarhus midtby kan mærkes over havnebassinet, og udsigten over både skyline og hav, de historiske bygninger og de mange nye moderne lejemål er med til at gøre Mellemarmen til et attraktivt område for både store, globale virksomheder samt SMVer med lokale rødder. Kulturen i området er drevet af lysten til at mødes på tværs af fagligheder til videndeling, business og bajere.

Chain