Fællesskabet

mellem
sømænd og købmænd

Visionen for fællesskabet

Ved at rette fokus på netværk, videndeling og et brandunivers omkring Mellemarmen skabes grundlaget for nye samarbejder og en større synlighed, der udadtil øger virksomhedernes værdiskabelse og den kulturelle sammenhængskraft blandt de ansatte.

Visionen er:

  • at gøre Mellemarmen til centrum for nyskabelse og kreativitet
  • at skabe et brand omkring Mellemarmen, der kan tiltrække nye medarbejdere og gøre Mellemarmen synonymt med kreativitet og nytænkning
  • at skabe et større og stærkere erhvervsfællesskab på Mellemarmen
  • at skabe et fællesskab, der skal være drivkraft bag og sørge for, der bliver holdt gang i fælles aktiviteter, oplæg, samarbejder og projekter på sigt
  • at opbygge et ’mødested’, der (i første omgang) ikke er fysisk forankret men udnytter flere af de unikke lokationer og faciliteter, som Mellemarmen omfavner
  • at Mellemarmen fremmer iværksætteri og skaber et udviklende miljø omkring unge talenter og samarbejder med uddannelsesinstitutioner
Kran